Sign up with email

Enter your email to create an account
GO BACK

Check your email

We sent you a link to sign in.BACK TO HOME PAGE

baseconnect

16 dni akcji przeciwko przemocy ze względu na płeć Cover
Ico type event 1
16 dni akcji przeciwko przemocy ze względu na płeć
Share on FB

16 dni akcji przeciwko przemocy ze względu na płeć

Public:
przez BaseConnect news
Date:
25.11.14 until 10.12.14
Website:
www.bezpieczny-student.uj.edu.pl
About:
Międzynarodowa kampania "16 dni akcji przeciwko przemocy ze względu na płeć" ma na celu wyeliminowanie wszelkich form przemocy ze względu na płeć. Wybrano dni pomiędzy 25 listopada (Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet) a 10 grudnia (Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka). Wybór tych dat to symboliczne podkreślenie, że prawa kobiet są niezbywalną i integralną częścią praw człowieka, a przemoc wobec kobiet jest łamaniem tych praw. W "16 dniach" mieści się także 1 grudnia, Światowy Dzień AIDS oraz 6 grudnia, rocznica masakry w Montrealu (zastrzelenie przez młodego mężczyznę motywowanego nienawiścią do kobiet i sprzeciwem wobec ich emancypacji kilkunastu absolwentek, które miały odebrać dyplomy ukończenia uczelni technicznej). W kampanii co roku bierze udział ponad 2000 organizacji w blisko 158 krajach. Ta międzynarodowa kampania jest na Uniwersytecie Jagiellońskim okazją do kontynuacji działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa osób studiujących, przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy bez względu na przesłankę. W 2014 roku kampania jest realizowana na UJ już po raz trzeci. Kampania oraz podejmowane w jej trakcie akcje (konferencje, seminaria, warsztaty, projekcje filmowe, dyskusje) zostały objęte patronatem honorowym przez rektora UJ prof. Wojciecha Nowaka.