Sign up with email

Enter your email to create an account
GO BACK

Check your email

We sent you a link to sign in.BACK TO HOME PAGE

baseconnect

Aplikacyjność Badań Geograficznych  Cover
Ico type event 1
Aplikacyjność Badań Geograficznych
Share on FB

Aplikacyjność Badań Geograficznych

Public:
przez BaseConnect news
Date:
16.10.14 until 18.10.14
Website:
www.geo.uj.edu.pl
About:
Głównym celem konferencji jest prezentacja wyników badań, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznego aspektu badań geograficznych. Wydarzenie ma charakter interdyscyplinarny dając możliwość spotkania środowiska młodych badaczy (młodych doktorów, doktorantów i studentów) podejmujących badania w zakresie wielu specjalności m.in.: geoekologii, meteorologii i klimatologii, hydrologii, geomorfologii, ochrony i kształtowania środowiska, ekologii i architektury krajobrazu, rozwoju regionalnego, turyzmu, geografii miast, ludności i rolnictwa oraz geoinformatyki. Ponadto konferencja stwarza możliwość wymiany wiedzy pomiędzy uczestnikami, zdobycia doświadczenia w wystąpieniach publicznych czy poznania naukowców zajmujących się podobną tematyką badawczą. W trakcie konferencji przewidziane są obrady plenarne, sesje tematyczne oraz wycieczka terenowa i spotkanie towarzyskie.