Sign up with email

Enter your email to create an account
GO BACK

Check your email

We sent you a link to sign in.BACK TO HOME PAGE

baseconnect

Chrześcijaństwo a ekonomia Cover
Ico type event 1
Chrześcijaństwo a ekonomia
Share on FB

Chrześcijaństwo a ekonomia

Public:
przez BaseConnect news
Date:
23.04.15 until 24.04.15
Website:
che.pte.pl
About:
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie wraz z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym, Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, Duszpasterstwem Przedsiębiorców i Pracodawców "Talent" oraz Stowarzyszeniem Chrześcijańskich Przedsiębiorców i Menadżerów "Nostra Res" zapraszają na konferencję naukową Chrześcijaństwo a ekonomia, która odbędzie się w dniach 23-24 kwietnia br. Czas dynamicznego, a zarazem zrównoważonego rozwoju gospodarczego należy już do przeszłości. Nagłe wydarzenia, nieoczekiwane rewolucje, szybkie przemiany wymagają nieustannej uwagi. Szybki zysk lub szybka przegrana. Wygląda na to, że już nigdy nie będzie tak, jak było dawniej... Dokąd zatem zmierza gospodarka? Poszukiwanie najgłębszych przyczyn przemian gospodarczych to zadanie dla ekonomistów, filozofów, socjologów, a nawet teologów. Także przedsiębiorców, najgłębiej "zanurzonych" w rynek. Celem tej intelektualnej konfrontacji powinno być postawienie twórczych idei, które propagowane i pielęgnowane miałyby realny wpływ na rozwój dostępny dla każdego. Chrześcijańską propozycją dla świata gospodarki jest idea transcendentalnego pochodzenia godności osoby ludzkiej oraz idea powołania człowieka do twórczego przekształcania świata. Współcześnie wyrażona została w myśli personalistycznej św. Jana Pawła II oraz gestach solidarności z ubogimi papieża Franciszka. Właściwie zrozumiana może być atrakcyjną propozycją dla świata, płaszczyzną dialogu przedstawicieli różnych religii i światopoglądów. Zapraszamy środowisko naukowe, świat biznesu oraz wszystkich odpowiedzialnych za kształt życia gospodarczego na konferencję Chrześcijaństwo a ekonomia. Ufamy, że z udziałem zagranicznych gości, umocnimy się w przekonaniu, że to samego człowieka należy uczynić punktem odniesienia zachodzących zmian. Szczegółowe informacje.