Sign up with email

Enter your email to create an account
GO BACK

Check your email

We sent you a link to sign in.BACK TO HOME PAGE

baseconnect

Człowiek a przestrzeń. Świat i jego kreacje Cover
Ico type event 1
Człowiek a przestrzeń. Świat i jego kreacje
Share on FB

Człowiek a przestrzeń. Świat i jego kreacje

Public:
przez BaseConnect news
Date:
28.11.14
Website:
www.asp.krakow.pl
About:
Zapraszamy do wspólnej refleksji badawczej nad kształtowaniem przestrzeni i otoczenia człowieka na przestrzeni dziejów. Podjęcie próby nad określeniem roli i wartości sztucznie kreowanych światów może być istotne dla pełnego zdefiniowania znaczenia kreacji artystycznej, odzwierciedlonych we współczesnej kulturze. Wskazanie zjawisk, pozornie ukrytych, może być zaczątkiem do określenia na nowo miejsca człowieka we współczesnym świecie. Oglądowi zostaną poddane wydarzenia które były istotne dla rozwoju sztuki i kultury, ale również te, które stanowią tło codzienności. Analizowane więc będą nie tylko wydarzenia o znamionach przełomu ale także te, które wnoszą zmiany w obyczajowości, sztukach plastycznych, kinematografii i architekturze. W trakcie konferencji chcielibyśmy się skupić w szczególności na aspektach takich jak: sposoby przekazu twórczego, jego interpretacje oraz ich wpływ na psychikę człowieka wpływ kreacji przestrzeni na odbiór świata sposoby przekazów wirtualnych w architekturze i sztukach audio-wizualnych kreacja i percepcja przestrzeni w kontekście sztuki przestrzenie w oczach ludzi, relacja pomiędzy środowiskiem a człowiekiem twórczość a generowanie wiedzy Forma: Planowane są bloki konferencyjne z wystąpieniami trwającymi 15 minut oraz warsztaty artystyczne. JESTEŚMY OTWARCI NA INNE FORMY PREZENTACJI NIŻ TRADYCYJNIE UJĘTE WYSTĄPIENIA. Wszelkiego rodzaju inne atrakcyjne formy do uzgodnienia z organizatorami - zwłaszcza jeżeli potrzebować będą dużej przestrzeni i specjalistycznego sprzętu.