Sign up with email

Enter your email to create an account
GO BACK

Check your email

We sent you a link to sign in.BACK TO HOME PAGE

baseconnect

Historia polskich badań nad antykiem chrześcijańskim Cover
Ico type event 1
Historia polskich badań nad antykiem chrześcijańskim
Share on FB

Historia polskich badań nad antykiem chrześcijańskim

Public:
przez BaseConnect news
Date:
22.04.15
Website:
upjp2.edu.pl
About:
Nowożytne badania nad antykiem chrześcijańskim prowadzono w Polsce już od drugiej połowy XIX wieku. Jest to jednak temat bardzo mało znany, rzadko poddawany analizie i zaledwie przyczynkowo opracowany w literaturze naukowej. Dlatego Koło Naukowe Doktorantów Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie pragnie zając się tą bogatą problematyką i zaprosić do uczestnictwa w konferencji pt. Historia polskich badań nad antykiem chrześcijańskim, która odbędzie się w dniach 22 i/lub 23 kwietnia 2015 roku w Krakowie. Temat konferencji wychodzi naprzeciw pytaniu o mało dziś znane początki polskich badań nad materialnym dziedzictwem Kościoła pierwotnego. Pragniemy pochylić się nad tematem, który doczekał się dotychczas opracowań obejmujących tylko wybrane jego aspekty. Poza pomniejszymi publikacjami nie zaistniało w naszym kraju wydarzenie naukowe podejmujące próbę syntezy, spojrzenia całościowego na dorobek wpisujących się w polskie środowisko naukowe pionierów badań na antykiem chrześcijańskim. Nasza konferencja ma więc na celu przedstawienie pierwszych nowożytnych badaczy pomników przeszłości wczesnochrześcijańskiej w Polsce, ośrodków tych badań, metod pracy, środowisk naukowych. Drugim celem, jaki nam przyświeca, jest zapoznanie się z najstarszymi zbiorami zabytków wczesnochrześcijańskich na ziemiach polskich, ich prezentacja oraz zbadanie i ukazanie genezy ich powstania oraz przybliżenie i poznanie twórców tych kolekcji. Informacje organizacyjne: ♦ Limit czasu na wystąpienie wynosi 20 minut. ♦ Opłata konferencyjna to kwota 100 PLN, która pokrywa koszty materiałów konferencyjnych, poczęstunków podczas obrad i koszty recenzji tekstów nadesłanych do planowanej publikacji w monografii zbiorowej. ♦ Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji prosimy o nadsyłanie kart zgłoszenia do 31 stycznia 2015 roku na adres mailowy: konferencja.upjp2@gmail.com. W zgłoszeniu prosimy podać imię i nazwisko, stopień naukowy, afiliację, tytuł wystąpienia, a także zamieścić krótki abstrakt. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do selekcji zgłoszeń. ♦ Oficjalne ogłoszenie listy uczestników nastąpi 20 marca 2015. ♦ Służymy pomocą w znalezieniu zakwaterowania.