Sign up with email

Enter your email to create an account
GO BACK

Check your email

We sent you a link to sign in.BACK TO HOME PAGE

baseconnect

Ideał uniwersytetu a potrzeby społeczne Cover
Ico type event 1
Ideał uniwersytetu a potrzeby społeczne
Share on FB

Ideał uniwersytetu a potrzeby społeczne

Public:
przez BaseConnect news
Date:
21.01.15
Website:
jacko.econ.uj.edu.pl
About:
Strategiczne zarządzanie organizacją wymaga określenia jej celu. Jak zauważa między innymi Russell C. Ackoff, można to zrobić przez zaprojektowanie jej ideału (wyidealizowanego wzorca, wzorcowego modelu), który określa kierunek zmian w organizacji i kryteria oceny jej funkcjonowania; także zarządzanie uniwersytetem kieruje się domyślnie lub wprost założonym ideałem. Celem konferencji jest wymiana doświadczeń i poglądów między studentami, naukowcami, nauczycielami i ekspertami na temat roli i optymalnej organizacji uniwersytetu w systemach społeczno-gospodarczych XXI wieku. Organizatorzy pragną rozważyć pomysły dotyczące tego, jaki ideał uniwersytetu wyznaczają potrzeby społeczne. Dyskusja nie ograniczy się do konstatacji aktualnych sporów dotyczących misji i wizji uniwersytetu oraz trudności w ich realizacji. Autorzy wystąpień są proszeni o rozważenie tego, czy i jakie są wspólne obszary konsensusu dotyczącego zadań uniwersytetu oraz, jakie oczekiwania i potrzeby społeczne wyznaczają jego specyfikę. W tym kontekście warto będzie przedyskutować problem zawodowego bezpieczeństwa studentów. Punktem wyjścia do dyskusji może być analiza koncepcji „wyidealizowanego uniwersytetu" Ackoffa lub innych współczesnych projektów uniwersytetu, antycznego ideału akademii, średniowiecznych lub renesansowych koncepcji uniwersytetu oraz pytanie „Czy klasyczny ideał uniwersytetu jest wciąż aktualny?" Planowane wydarzenie jest trzecią edycją w cyklu konferencji poświęconych projektowaniu ideału w procesie zarządzania.