Sign up with email

Enter your email to create an account
GO BACK

Check your email

We sent you a link to sign in.BACK TO HOME PAGE

baseconnect

III Kongres Prawa Medycznego Cover
Ico type event 1
III Kongres Prawa Medycznego
Share on FB

III Kongres Prawa Medycznego

Public:
przez BaseConnect news
Date:
04.12.14 until 05.12.14
Website:
www.prawomedyczne2014.pl
About:
ystem ochrony zdrowia w Polsce oparty jest o niezliczone ilości specyficznych przepisów prawa, trudnych w interpretacji zarówno dla pacjentów, osób wykonujących zawody medyczne, jak i dla prawników nie znających specyfiki ochrony zdrowia. Ich zrozumienie wymaga wzajemnej współpracy tych środowisk. Kongres Prawa Medycznego to okazja do dialogu pomiędzy środowiskiem medycznym, prawnikami i pacjentami w celu zapewnienia bezpiecznych warunków wykonywania i korzystania ze świadczeń zdrowotnych. Z udziałem autorytetów w zakresie prawa medycznego podjęte zostaną tematy stanowiące rzeczywiste problemy dla uczestników systemu ochrony zdrowia: problematyka dowodów w sprawach medycznych, w tym w szczególności znaczenie dowodu z sekcji zwłok, błędy medyczne, dokumentacja medyczna, przekształcenia podmiotów leczniczych, dochodzenie roszczeń przed wojewódzkimi komisjami orzekającymi o zdarzeniach medycznych, reklama leków, problemy w zakresie refundacji leków.