Sign up with email

Enter your email to create an account
GO BACK

Check your email

We sent you a link to sign in.BACK TO HOME PAGE

baseconnect

III Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy im. Eugenii Umińskiej Cover
Ico type event 1
III Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy im. Eugenii Umińskiej
Share on FB

III Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy im. Eugenii Umińskiej

Public:
przez BaseConnect news
Date:
04.11.14 until 08.11.14
Website:
www.amuz.krakow.pl
About:
1. Organizatorem III Ogólnopolskiego Konkursu Skrzypcowego im. Eugenii Umińskiej jest Akademia Muzyczna w Krakowie 2. III Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy im. Eugenii Umińskiej odbędzie się w dniach od 4.11.2014 do 8.11.2014 3. Przesłuchania Konkursu odbędą się w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej w Krakowie przy ul. św. Tomasza 43 4. W Konkursie będą mogli brać udział skrzypkowie posiadający obywatelstwo polskie, którzy w dniu otwarcia Konkursu nie przekroczą 30 roku życia, jednocześnie dolna granica wieku to ukończone 15 lat. Regulamin Konkursu dopuszcza możliwość udziału skrzypków z innych państw uczących się w Polsce.