Sign up with email

Enter your email to create an account
GO BACK

Check your email

We sent you a link to sign in.BACK TO HOME PAGE

baseconnect

Interesariusze Pomocy Społeczne Cover
Ico type event 1
Interesariusze Pomocy Społeczne
Share on FB

Interesariusze Pomocy Społeczne

Public:
przez BaseConnect news
Date:
19.03.15
Website:
www.up.krakow.pl
About:
CELEM KONFERENCJI JEST:  dyskusja nad problemami związanymi z określeniem zadań, potrzeb i oczekiwań interesariuszy pomocy społecznej w perspektywie teoretycznej (naukowej) i praktycznej;  wymiana poglądów w zakresie problemów określania, definiowania i identyfikowania interesariuszy pomocy społecznej w środowisku lokalnym;  przedstawienie różnych instytucji działających na rzecz pomocy społecznej;  wymiana doświadczeń praktycznych związanych z realizacją działań pomocowych dla różnych środowisk beneficjentów;  podjęcie dialogu środowisk pomocowych w celu skutecznej realizacji zadań związanych z strategią społecznej odpowiedzialności;  przedstawienie specyfiki funkcjonowania instytucji państwowych i organizacji pozarządowych w kontekście skutecznej realizacji celów w pomocy społecznej;  wydanie publikacji zawierającej poruszane na konferencji problemy i kwestie dotyczące interesariuszy pomocy społecznej. UCZESTNICY KONFERENCJI Do udziału w konferencji zapraszamy:  przedstawicieli środowiska akademickiego zajmujących się problematyką pomocy społecznej i pracy socjalnej;  pracowników sektora pomocy społecznej;  pracowników socjalnych, psychologów, pedagogów, terapeutów, pracowników medycznych, kuratorów sądowych;  przedstawicieli organizacji pozarządowych mogących podzielić się swoimi doświadczeniami, propozycjami rozwiązań problemów będących przedmiotem obrad konferencyjnych. PROBLEMATYKA KONFERENCJI Konferencja obejmuje następujące obszary tematyczne: 1. Teoretyczna i praktyczna perspektywa problemów związanych z określeniem zadań, potrzeb i oczekiwań interesariuszy pomocy społecznej; 2. Identyfikacja interesariuszy; 3. Określania relacji zachodzących między organizatorami a beneficjentami pomocy społecznej; 4. Problemy społeczeństwa konsumenckiego w świetle aktualnych wyzwań i problemów społecznych; 5. Problematyka współpracy instytucji integracji i pomocy społecznej w środowisku; 6. Działalność organizacji państwowych i pozarządowych na rzecz klientów pomocy społecznej