Sign up with email

Enter your email to create an account
GO BACK

Check your email

We sent you a link to sign in.BACK TO HOME PAGE

baseconnect

Kobieta i mężczyzna – dwa światy, jedna przestrzeń Cover
Ico type event 1
Kobieta i mężczyzna – dwa światy, jedna przestrzeń
Share on FB

Kobieta i mężczyzna – dwa światy, jedna przestrzeń

Public:
przez BaseConnect news
Date:
15.10.14
Website:
www.up.krakow.pl
About:
Zamiarem organizatorów konferencji jest pogłębienie badań nad problematyką istotnych przemian historycznych i kulturowych, które wyznaczają rytm życia człowieka w obrębie rodziny od chwili narodzin, okresu dorastania i gromadzenia doświadczeń, po wiek dojrzały i starość. Tytułowe rytmy codzienności to sekwencje regularnych czynności, nadzwyczajnych okazji i codziennych decyzji; to rutyna, zwyczaje, rytuały, ale także zakłócające cykl niecodzienne wydarzenia, ukazane na planie pojedynczego dnia, roku, całego ludzkiego życia. To problematyka, która zmusza do ciągłego stawiania pytań i poszukiwania odpowiedzi, to nowa interpretacja znanych źródeł i odkrywanie obszarów jeszcze niezbadanych. Celem drugiej konferencji będzie próba pokazania odmienności wspólnego świata kobiety i mężczyzny w kontekście uwarunkowań historycznych, antropologicznych i kulturowych. Nasze zainteresowania koncentrować się będą przede wszystkim na sferze emocjonalnej i materialnej – rolach społecznych pełnionych przez przedstawicieli obojga płci, relacji rodzinnych i więziach emocjonalnych. Istotą naszych rozważań stanie się także kwestia przestrzeni prawnej, społecznej i ekonomicznej, w której funkcjonowali kobieta i mężczyzna. W obszarze naszych badań znajdą się również zagadnienia codzienności – wzajemnych relacji, tradycji i zwyczajów rodzinnych związanych z funkcjonowaniem we wspólnej przestrzeni. Chcielibyśmy także zwrócić uwagę na kwestie kobiecej i męskiej duchowości i odzwierciedlenie tego zagadnienia w historii, antropologii, literaturze i sztuce epok dawnych.