Sign up with email

Enter your email to create an account
GO BACK

Check your email

We sent you a link to sign in.BACK TO HOME PAGE

baseconnect

Konferencja Naukowo- Techniczna Konstrukcje Sprężone Cover
Ico type event 1
Konferencja Naukowo- Techniczna Konstrukcje Sprężone
Share on FB

Konferencja Naukowo- Techniczna Konstrukcje Sprężone

Public:
przez BaseConnect news
Date:
16.04.15 until 17.04.15
Website:
www.ks2015.pk.edu.pl
About:
Sprężanie konstrukcji staje się coraz bardziej powszechną technologią. Stale rośnie liczba konstrukcji budynków oraz obiektów mostowych, których budowa obejmuje zastosowanie technologii planowanego i kontrolowanego wprowadzania sił w ustrój nośny. Budowane w Polsce i za granicą obiekty są coraz bardziej odważne, przekraczają ustalone wcześniej standardy. Dla ich realizacji konieczny jest stały rozwój stosowanych metod analizy i projektowania. Pojawiające się zagadnienia szczegółowe, w tym projektowanie detali konstrukcyjnych, wymagają często zastosowania modeli obliczeniowych wykraczających poza podstawowe przepisy norm krajowych. Coraz częściej praktyka wykonawcza wymaga określania nowych wytycznych i specyfikacji nadążających za postępem technologicznym. Cykliczna wymiana myśli i wiedzy związanej z konstrukcjami sprężonymi jest istotnym elementem postępu w tej dziedzinie. Zorganizowana w 2012 roku Konferencja Konstrukcje Sprężone KS2012 była udanym wydarzeniem, a zdaniem wielu jej Uczestników organizacja kolejnych spotkań w tym cyklu jest pożądana. Chcąc kontynuować tę misję, Pracownia Konstrukcji Sprężonych funkcjonująca w ramach Instytutu Materiałów i Konstrukcji Budowlanych Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej podjęła się organizacji drugiej edycji Konferencji. Celem KS2015 jest stworzenie forum dla wymiany informacji o dokonaniach, osiąganych wynikach, napotykanych problemach i ich rozwiązaniach. Tematyka Konferencji obejmuje zarówno zagadnienia podstawowe, jak i najnowsze trendy i nowe rozwiązania związane ze sprężaniem konstrukcji. Oddzielna sesja w ramach obrad Konferencji będzie poświęcona tematowi wiodącemu jakim są płyty sprężone. W ramach tej sesji przedstawione będą m.in. referaty zamówione u uznanych specjalistów. Tematyka Konferencji obejmuje zakres zagadnień związanych z konstrukcjami sprężonymi, w szczególności: − NOWE ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE W OBIEKTACH SPRĘŻONYCH, − NOWE MATERIAŁY STOSOWANE DO SPRĘŻANIA KONSTRUKCJI, − WZMACNIANIE KONSTRUKCJI PRZEZ SPRĘŻENIE, − PRZYKŁADY REALIZACJI KONSTRUKCJI SPRĘŻONYCH, − MODELOWANIE OBIEKTÓW SPRĘŻONYCH, − STANY GRANICZNE W PROJEKTOWANIU KONSTRUKCJI SPRĘŻONYCH, − ZAGADNIENIA PRACY KONSTRUKCJI SPRĘŻONYCH: BETONOWYCH, STALOWYCH I INNYCH, − ZAGADNIENIA TECHNOLOGICZNE W KONSTRUKCJACH SPRĘŻONYCH, − PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO MOSTÓW PODWIESZONYCH I EXTRADOSED, − PRZYKŁADY REALIZACJI KONSTRUKCJI CIĘGNOWYCH. Temat wiodący: płyty sprężone W ramach Konferencji odbędą się Warsztaty szkoleniowe, związane z tematem wiodącym Konferencji.