Sign up with email

Enter your email to create an account
GO BACK

Check your email

We sent you a link to sign in.BACK TO HOME PAGE

baseconnect

Life Science Open Space 2014 Cover
Ico type event 1
Life Science Open Space 2014
Share on FB

Life Science Open Space 2014

Public:
przez BaseConnect news
Date:
22.10.14
Website:
www.lifescienceopenspace.com
About:
Life Science Open Space jest wydarzeniem poświęconym innowacjom w dziedzinie life science, zorganizowanym w formule zapewniającej każdemu uczestnikowi aktywny udział i interakcję z twórcami, odbiorcami i użytkownikami innowacyjnych rozwiązań. Celem imprezy jest promocja interdyscyplinarnej i otwartej współpracy poprzez prezentacje konkretnych rozwiązań, potrzeb i wyzwań oraz bezpośrednie spotkania i rozmowy z niezwykłymi osobami. Tegoroczna konferencja organizowana jest we współpracy z Ambasadą Brytyjską, realizującą kampanię rządu brytyjskiego ‘Innovation is GREAT’, a Województwo Małopolskie jest po raz kolejny partnerem strategicznym wydarzenia. LSOS 2014 adresowane jest do przedstawicieli nauki i edukacji, biznesu, opieki zdrowotnej zaangażowanych bezpośrednio w rozwój innowacyjnych rozwiązań, jak również do firm i instytucji otoczenia biznesu, finansów, doradztwa oraz innych wspierających działania na polu innowacji, zainteresowanych poznaniem możliwości Klastra LifeScience Kraków i przedstawieniem oferty współpracy. Zapraszamy do zaprezentowania ofert współpracy: konkretnych innowacyjnych rozwiązań, idei, wyzwań i potrzeb dotyczących produktów, organizacji, marketingu i społeczeństwa, skupiających się na temacie „Zdrowie i Jakość Życia”. Prezentacja powinna mieć na celu zainteresowanie swoim pomysłem i pozyskanie partnerów do dalszej współpracy; powinna być adresowana zarówno bezpośrednio do uczestników imprezy, jak i do szerszego grona potencjalnych odbiorców w kraju i za granicą. Aby wziąć udział w konferencji należy przesłać abstrakt swojej prezentacji. Autorzy najciekawszych abstraktów, spełniających kryteria tematu i celu imprezy zostaną zaproszeni do zaprezentowania swojej idei w dniu 22 października 2014 r. Wszystkie oferty zostaną opublikowane w materiałach konferencyjnych oraz będą promowane poprzez kanały informacyjne Klastra, w sieciach współpracy krajowej i zagranicznej oraz w mediach. Aktywne uczestnictwo w LSOS 2014 możliwe jest również poprzez: · prezentację instytucji i ofert kierowanych do środowiska life science na indywidualnych stanowiskach, · udział w sesjach networkingowych – indywidualnych spotkaniach z uczestnikami konferencji podczas przerw kawowych i lunchowych. Pośród ofert przedstawionych na LSOS 2014 zostaną wyłonione i nagrodzone najciekawsze prezentacje w kategoriach: „Najlepszy przykład praktycznego podejścia do koncepcji Open Innovation” oraz „Najciekawsza, najbardziej przekonująca prezentacja”.