Sign up with email

Enter your email to create an account
GO BACK

Check your email

We sent you a link to sign in.BACK TO HOME PAGE

baseconnect

Luigi Cherubini jako wyzwanie. Zbiory autografów Cover
Ico type event 1
Luigi Cherubini jako wyzwanie. Zbiory autografów
Share on FB

Luigi Cherubini jako wyzwanie. Zbiory autografów

Public:
przez BaseConnect news
Date:
14.11.14 until 05.12.14
Website:
www.uj.edu.pl
About:
Luigi Cherubini (1760-1842) był jedną z najważniejszych i najbardziej wpływowych postaci w europejskim życiu muzycznym pierwszej połowy XIX wieku. Jako kompozytor znany był przede wszystkim dzięki wielkim wokalno-instrumentalnym utworom religijnym i twórczości operowej. Dużą popularność zyskał dzięki takim dziełom scenicznym Lodoïska, Médée czy Les deux journées. Cieszył się również poważaniem jako pedagog: przez wiele lat uczył kontrapunktu w Konserwatorium w Paryżu, którą to instytucją kierował od 1822 roku aż do śmierci. Obecnie zarówno postać Cherubiniego oraz twórczość popadły w zapomnienie. Jego utwory wykonywane są bardzo rzadko, a większość z nich jest zupełnie nieznana zarówno melomanom jak i muzykom i muzykologom. Niniejsza wystawa, przygotowana pod kierunkiem wybitnej badaczki twórczości Cherubiniego, prof. dr hab. Helen Geyer z Instytutu Muzykologii w Weimarze-Jenie, ma na celu zaprezentowanie i przybliżenie współczesnym tego niesłusznie zapomnianego kompozytora i jego dzieła. Na wystawie pokazane zostaną rękopisy dzieł Cherubiniego pochodzące ze zbiorów dawnej Pruskiej Biblioteki Państwowej w Berlinie, przechowywanych obecnie w Bibliotece Jagiellońskiej. Obok utworów mszalnych i oper (m. in. Ifigenia in Aulide, Il Giulio Sabino, Eliza) zaprezentowane zostaną inne, mniej znane dzieła kompozytora, w tym kompozycje instrumentalne, kantaty i pieśni.