Sign up with email

Enter your email to create an account
GO BACK

Check your email

We sent you a link to sign in.BACK TO HOME PAGE

baseconnect

Media - Dziennikarze - Wiedza.  Cover
Ico type event 1
Media - Dziennikarze - Wiedza.
Share on FB

Media - Dziennikarze - Wiedza.

Public:
przez BaseConnect news
Date:
26.06.14
About:
W ramach konferencji organizatorzy zachęcają do zastanowienia się nad następującymi zagadnieniami: jaką rolę pełnią dziennikarze w upowszechnianiu wiedzy naukowej i wiedzy o świecie nauki?, jak media komunikują o przyrodoznawstwie, a jak o humanistyce i naukach społecznych?, czy media pełnią rolę edukacyjną – i w jakim zakresie?, jaka jest rola kultury wizualnej w popularyzacji wiedzy, a jakie jej ograniczenia?, jak naukowcy mogą wykorzystywać środki wizualne do prezentacji i popularyzacji wiedzy?. Wydarzenie odbędzie się w ramach oficjalnych obchodów Jubileuszu 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego.