Sign up with email

Enter your email to create an account
GO BACK

Check your email

We sent you a link to sign in.BACK TO HOME PAGE

baseconnect

MedTechCamp 2015 Cover
Ico type event 1
MedTechCamp 2015
Share on FB

MedTechCamp 2015

Public:
przez BaseConnect news
Date:
27.02.15 until 28.02.15
Website:
www.momt.uj.edu.pl
About:
Celem konferencji jest aranżowanie interdyscyplinarnych zespołów badawczych, połączenie dwóch światów – medycyny i inżynierii – w kontekście stawiania różnorodnych wyzwań naukowych o charakterze translacyjnym i wspólnego poszukiwania ich rozwiązań. Efektem tej synergii ma być wypracowanie wspólnej platformy dialogu medycyny i inżynierii na polu translacji. Do udziału w konferencji zaproszono wybitnych ekspertów z kraju i zagranicy. W ramach wydarzenia zrealizowana zostanie część konferencyjna oraz część warsztatowa – dla zamkniętej grupy młodych naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, Politechniki Krakowskiej i Wojskowego Instytutu Medycznego.