Sign up with email

Enter your email to create an account
GO BACK

Check your email

We sent you a link to sign in.BACK TO HOME PAGE

baseconnect

Moda w kulturze ponowoczesnej – analiza lingwistyczno-kulturowa Cover
Ico type event 1
Moda w kulturze ponowoczesnej – analiza lingwistyczno-kulturowa
Share on FB

Moda w kulturze ponowoczesnej – analiza lingwistyczno-kulturowa

Public:
przez BaseConnect news
Date:
26.05.15 16:30
Website:
www.up.krakow.pl
About:
Ośrodek Badań nad Mediami zaprasza do udziału w III wykładzie otwartym nt. „Moda w kulturze ponowoczesnej – analiza lingwistyczno-kulturowa”, który wygłosi mgr Aleksandra Ciejka (UP) w dniu 26 maja 2015 r. (wtorek), w godz. 16.30-18.00 przy ul. Jęczmiennej 9 w Krakowie. Opis wykładu: Moda jest wielowymiarowym zjawiskiem. Wpływa ona niemal na wszystkie sfery życia ludzkiego – kształtuje stosunki społeczne, polityczne, kulturowe i obyczajowe. Zdaniem socjologów tworzymy obecnie jedno wielkie społeczeństwo mody. Pomimo rozlicznych interdyscyplinarnych badań nad zagadnieniem mody, dla wielu naukowców jego rola wciąż marginalizowana jest wyłącznie do sfery zbytku, przesady i próżności. Moda tymczasem stanowi jeden z głównych czynników kształtujących kulturę ponowoczesności. Celem referatu będzie ukazanie paradygmatu mody jako niewyczerpanego źródła wiedzy na temat zjawisk tworzących nasz językowy obraz świata. Poprzez bogaty i zróżnicowany materiał lingwistyczny zostanie podjęta próba charakterystyki paradygmatu mody. Odwołania do wybranych źródeł, pochodzących z dwóch najpopularniejszych mediów współczesności – telewizji oraz Internetu, ukażą zjawiska reprezentatywne dla ponowoczesności. Przedmiotem zainteresowania będzie tu szczególnie zagadnienie mody jako zjawiska kulturowego, język blogów szafiarskich, metaforyka metamorfozy w perspektywie kultury makeover, sakralizacja i resakralizacja ciała modelki w tekstach kultury, kategoria andrygeniczności i język trzeciej płci, a także tekstowe wizerunki modnego mężczyzny. Wykład będzie reprezentował interdyscyplinarny nurt dociekań, nawiązujący do wieloaspektowych badań nad lingwistyką kulturową, mediami i komunikacją społeczną. Wstęp wolny.