Sign up with email

Enter your email to create an account
GO BACK

Check your email

We sent you a link to sign in.BACK TO HOME PAGE

baseconnect

Modyfikacja powierzchni inspirowana biomedycznie; implanty naczyniowe – »Polskie Sztuczne Serce« Cover
Ico type event 1
Modyfikacja powierzchni inspirowana biomedycznie; implanty naczyniowe – »Polskie Sztuczne Serce«
Share on FB

Modyfikacja powierzchni inspirowana biomedycznie; implanty naczyniowe – »Polskie Sztuczne Serce«

Public:
przez BaseConnect news
Date:
08.01.15
Website:
www.agh.edu.pl
About:
Część 1 Biomimetyczna funkcjonalizacja powierzchni polimerowych implantów naczyniowych w aspekcie poprawy ich właściwości antyskrzeplinowych. Wykorzystanie na szeroką skalę metod modyfikacji powierzchni materiału polimerowego obejmującą: hybrydową metodę PLD (PLD+magnetron); osadzanie z plazmy przy wyładowaniu jarzeniowym w elemencie rurowym; osadzanie polimerów organicznych z polielektrolitów oraz metodę zanurzeniową dla powłok hydrożelowych. Analiza szerokiego spektrum osadzonych powłok na podłożu poliuretanowym, takich jak: a-C:H, Ti, TiN, a-C:H:TiN, TiOx, a-C:H:Si, a-C:H:Ti. Mikrostruktura powłoki charakteryzowana z zastosowaniem SEM, mikroskopii konfokalnej CLSM, transmisyjnego mikroskopu elektronowego Tecnai F20 (200kV) FEG. Badanie mikrotwardości μHV w aspekcie modulacji sygnałów sztywnością powierzchni. Analiza właściwości biomedycznych na kontakcie komórka-materiał z wykorzystaniem testu w warunkach statycznych (komora promieniowego przepływu) i dynamicznych symulujących przepływ aortalny (test impact R). Badanie oddziaływania krwi z materiałem na powierzchni osadzonych komórek śródbłonka typu HUVEC. Próby dynamiczne wykorzystujące komórki krwi pozwoliły na wybór materiałów przewidzianych do dalszej modyfikacji w aspekcie niszy do zasiedlania komórkami macierzystymi. Przeprowadzone badania ukierunkowane są na projektowania i wytwarzanie wyrobów biomimetycznych o architekturze symulującej strukturę naczyń krwionośnych. Część 2 Założenia i realizację w latach 2007-2011 projektu strategicznego „Polskie Sztuczne Serce”, w którym IMIM PAN był wykonawcą i koordynatorem pakietu PO1 (11 partnerów) dotyczącego: Opracowania technologii inżynierii materiałowej, inżynierii powierzchni i bioinżynierii dla potrzeb protez serca.