Sign up with email

Enter your email to create an account
GO BACK

Check your email

We sent you a link to sign in.BACK TO HOME PAGE

baseconnect

Mózg - Umysł - Religia Cover
Ico type event 1
Mózg - Umysł - Religia
Share on FB

Mózg - Umysł - Religia

Public:
przez BaseConnect news
Date:
28.02.15
Website:
www.mur.confer.uj.edu.pl
About:
Zagadnienia konferencji będą obejmowały obszary zainteresowań wspólnych dla neuronauk, kognitywistyki oraz religioznawstwa. Organizatorzy mają nadzieję rozwinąć dyskurs pomiędzy naukami przyrodniczymi a naukami humanistycznymi, ze szczególnym uwzględnieniem szeroko pojętych zjawisk religijnych jako głównego kierunku tych rozważań. Zapraszamy do nadsyłania abstraktów w języku angielskim. Wszelkie informacje dotyczące procesu zgłoszenia referatu lub posteru na bieżącą edycję konferencji znajdują się na stronie wydarzenia. Proponowany zakres tematyczny zgłoszeń: antropologia fizyczna a religioznawstwo, kondycja psychosomatyczna a praktyki religijne i duchowe, podłoże biologiczne doświadczeń duchowych, paradygmat kognitywny a religioznawstwo kognitywne, neuroteologia, filozofia umysłu w perspektywie religioznawczej, odmienne stany świadomości, doświadczenia graniczne, transhumanizm, przyszłość religii w perspektywie technologicznej, kategorie umysłu w dyskursie religijnym, biochemiczne podstawy rytuałów magicznych i medycyny ludowej, sieci neuronowe w perspektywie religioznawczej i kognitywnej, umysł i religia w epoce informacji, modelowanie zachowań religijnych, cykle biologiczne a rytuały inicjacyjne, ideologia w perspektywie religioznawczej. Harmonogram: termin nadsyłania abstraktów upływa 30 listopada 2014, termin ogłoszenia wyników: 15 grudnia 2014, terminy rejestracji: 15 grudnia 2014 - 16 stycznia 2014, termin konferencji: 28 lutego - 1 marca 2015. Międzynarodowa konferencja "Mózg - Umysł - Religia" odbędzie się pod patronatem honorowym prof. Wojciecha Nowaka, rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego.