Sign up with email

Enter your email to create an account
GO BACK

Check your email

We sent you a link to sign in.BACK TO HOME PAGE

baseconnect

Negocjacja, nawigacja, opór Cover
Ico type event 1
Negocjacja, nawigacja, opór
Share on FB

Negocjacja, nawigacja, opór

Public:
przez BaseConnect news
Date:
10.09.14
Website:
www.socjologia.uj.edu.pl
About:
Negocjacja, nawigacja, opór - podmiotowość młodych Europejczyków w rzeczywistości postkryzysowej Młode pokolenie boleśnie odczuło skutki kryzysu ekonomicznego w Europie, przede wszystkim z powodu trudnej sytuacji na rynku pracy, która zaważyła na ich przejściu w dorosłość, sytuacji na rynku pracy oraz poczuciu bezpieczeństwa. Problemy te stały się przedmiotem analiz w nurcie badań nad młodzieżą ("youth studies"), które skupiły się zwłaszcza na strukturalnych uwarunkowaniach życia młodych ludzi i wynikających z nich nierównościach społecznych. Żeby zrównoważyć tę tendencję, nie umniejszając przy tym roli tych uwarunkowań, organizatorzy konferencji proponują podejście do młodych ludzi, jako do działających jednostek, które są w stanie przezwyciężać/przebudowywać/renegocjować układy w ramach których funkcjonują. Konferencja jest zaproszeniem do dyskusji o napięciach i wzajemnych relacjach pomiędzy podmiotowością a strukturą w życiu młodych ludzi, a także próbą ponownego zwrócenia uwagi przedstawicieli europejskich badań nad młodzieżą na kwestie związane z działaniem młodych osób, ich sprawstwem, poprzez postrzeganie ich jako bytów dynamicznych - jednostek szukających pola do autoekspresji i zmiany, albo też inicjatorów protestów i konfliktów. Młodość jako okres w życiu często kojarzony jest ze śmiałością i buntem, a także z innowacją, wyobraźnią, zabawą i kreatywnością. W jakim stopniu panujące dzisiaj warunki pozwalają na realizację tych wartości przez młodych ludzi? Czy istnieją przestrzenie, w których aktywność ludzi młodych jest pożądana i może się realizować? Czy zauważa się nowe formy młodzieżowej autoekspresji? Jakie są jej ograniczenia? Cele Konferencji: zainicjowanie dyskusji nad aktywnością młodzieży i jej przejawami w rzeczywistości postkryzysowej identyfikacja proaktywnych strategii podejmowanych przez młodych ludzi w ramach ich przestrzeni społecznych omówienie napięć pomiędzy podmiotowością a strukturą w badaniach analiza różnych podejść metodologicznych w badaniach sprawstwa oraz możliwościami autoekspresji młodzieży, a także umożliwienie młodym ludziom 'zabrania głosu' w ramach badań naukowych. Głównymi prelegentami na konferencji będą Profesor Alan France z University of Auckland w Nowej Zelandii oraz Profesor Krystyna Szafraniec z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Konferencja odbywać się będzie w języku angielskim.