Sign up with email

Enter your email to create an account
GO BACK

Check your email

We sent you a link to sign in.BACK TO HOME PAGE

baseconnect

Oblicza buddyzmu na Wschodzie i Zachodzie Cover
Ico type event 1
Oblicza buddyzmu na Wschodzie i Zachodzie
Share on FB

Oblicza buddyzmu na Wschodzie i Zachodzie

Public:
przez BaseConnect news
Date:
23.10.14
About:
Konferencja buddologiczna organizowana przez Katedrę Porównawczych Studiów Cywilizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego stanowić ma międzynarodową płaszczyznę dla wymiany doświadczeń uczonych z Zachodu i ze Wschodu, których obszarem zainteresowań badawczych jest jak najszerzej rozumiana kultura buddyjska. Buddologia jest dziedziną specyficzną, w ramach której spotykają się i przenikają najrozmaitsze specjalizacje od językoznawstwa poprzez socjologię, antropologię, religioznawstwo, kulturoznawstwo, historię, po estetykę i filozofię. Spotkanie naukowców specjalizujących się w tak różnych zagadnieniach, dla których wspólnymi mianownikiem pozostaje buddyzm, ma być okazją nie tylko do weryfikacji własnych ustaleń na szerszym forum oraz do wzajemnej inspiracji, ale i stanowić ma istotny bodziec dla rozwoju i kształtowania buddologii zarówno w Polsce jak i na świecie. - Buddologia jako dziedzina bardzo młoda nie może poprzestać na komunikowaniu swoich wyników, ale wymaga szerszej refleksji nad swoimi zadaniami, metodologią oraz kierunkiem rozwoju. Liczymy na to, że organizowana co dwa lata konferencja buddologiczna pomoże zatem nie tylko w poznaniu najnowszych osiągnięć tej dziedziny, lecz również pomoże w jej samookreśleniu i uzyskaniu większej samoświadomości - informują organizatorzy. Temat konferencji "Oblicza buddyzmu na Wschodzie i na Zachodzie" celowo określony został szczególnie szeroko, aby umożliwić w niej udział nie tylko wąsko wyspecjalizowanym buddologom, ale również naukowcom innych dziedzin, których badania mogą być dla rozwoju buddologii istotne. Próba wspólnego uchwycenia buddyzmu w jego wielu postaciach na wielu płaszczyznach i w wielu kulturach wydaje się najlepszym punktem wyjścia dla wizji rozwoju buddologii, która przyświeca organizatorom. Abstrakty mogą być napisane po polsku lub angielsku (250-500 słów) w formacie word lub pdf. Prosimy o podanie imienia, nazwiska i afiliacji. Abstrakty trzeba przesłać na adres buddhologycracow@gmail.com do 31 maja 2014.