Sign up with email

Enter your email to create an account
GO BACK

Check your email

We sent you a link to sign in.BACK TO HOME PAGE

baseconnect

Opera w kulturze Cover
Ico type event 1
Opera w kulturze
Share on FB

Opera w kulturze

Public:
przez BaseConnect news
Date:
23.10.14
Website:
www.polonistyka.uj.edu.pl
About:
Opera stanowi nie tylko synkretyczne dzieło sztuki, powstałe w wyniku współdziałania literatury, muzyki i sztuk plastycznych; jest równocześnie ważnym źródłem inspiracji, zapożyczeń i przetworzeń, z którego czerpią inne dziedziny kultury. Planowana konferencja ma na celu przedstawienie różnorakich przypadków adaptacji opery w obrębie innych sztuk, zwłaszcza literatury, teatru i dramatu, muzyki, sztuk pięknych i sztuk audiowizualnych. Zakres problematyki konferencji „Opera w kulturze": Ślady opery w literaturze i sztuce różnych epok Opera jako źródło nowych tendencji estetycznych (ewolucja estetyki operowej i jej wpływ na zmiany w innych sztukach) Adaptacje dzieł i form operowych Refleksja teoretyczna nad operą (miejsce opery w wypowiedziach teoretycznych o charakterze ogólnych refleksji nad sztuką)