Sign up with email

Enter your email to create an account
GO BACK

Check your email

We sent you a link to sign in.BACK TO HOME PAGE

baseconnect

PODSTAWY INWESTOWANIA NA GIEŁDZIE „Szkoły Giełdowej" w Krakowie Cover
Ico type event 1
PODSTAWY INWESTOWANIA NA GIEŁDZIE „Szkoły Giełdowej" w Krakowie
Share on FB

PODSTAWY INWESTOWANIA NA GIEŁDZIE „Szkoły Giełdowej" w Krakowie

Public:
przez BaseConnect news
Date:
21.11.14
Website:
www.uek.krakow.pl
About:
LXII edycja kursu PODSTAWY INWESTOWANIA NA GIEŁDZIE „Szkoły Giełdowej" w Krakowie Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie organizują kolejną, sześćdziesiątą drugą edycję kursu „Szkoły Giełdowej" - PODSTAWY INWESTOWANIA NA GIEŁDZIE. Uczestnikiem kursu może być każdy zainteresowany poszerzeniem swojej wiedzy o rynku kapitałowym, giełdzie i inwestowaniu w papiery wartościowe (nie ma żadnych wymogów formalnych dotyczących poziomu wykształcenia uczestników). W szczególności oferta ta skierowana jest do osób początkujących, pragnących podjąć działalność inwestycyjną na własny rachunek, ale nie znających zasad funkcjonowania rynku kapitałowego. Kursy Szkoły Giełdowej - PODSTAWY INWESTOWANIA NA GIEŁDZIE organizowane są cyklicznie, w miarę napływających zgłoszeń. Zajęcia odbywają się w obiektach Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Każdy kurs stanowi cykl wykładów (trzy lub dwa spotkania, zajęcia w piątki po południu, w soboty i w niedziele) obejmujący podstawowe informacje z zakresu funkcjonowania rynku kapitałowego w Polsce (łącznie 14 godzin). Poszczególne wykłady - prowadzone według programu przygotowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie - dotyczą następujących zagadnień: Rynek kapitałowy i instrumenty finansowe - 3 godz. Funkcjonowanie giełdy - 3 godz. Wpływ otoczenia gospodarczego na giełdę - 2 godz. Wybór i ocena spółki - 3 godz. Zasady zarządzania portfelem instrumentów finansowych - 3 godz. Wykładowcami Szkoły Giełdowej są pracownicy naukowi Uniwersytetu Ekonomicznego oraz pracownicy domów maklerskich i banków. Odpłatność za kurs wynosi 350 zł. Po skończeniu kursu uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia Szkoły Giełdowej. Termin zapisów: do 19 listopada 2014 r. Termin kursu: 21, 22, 23 listopada 2014 r. Informacje i zgłoszenia: pawilon F, pokój 602, tel./fax (12) 293 50 81, e-mail: kluczewa@uek.krakow.pl