Sign up with email

Enter your email to create an account
GO BACK

Check your email

We sent you a link to sign in.BACK TO HOME PAGE

baseconnect

Polskie zmagania z Conradem Cover
Ico type event 1
Polskie zmagania z Conradem
Share on FB

Polskie zmagania z Conradem

About:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Polskie zmagania z Conradem" W roku 2014 przypada 90. rocznica śmierci Josepha Conrada – Korzeniowskiego wybitnego pisarza angielskojęzycznego polskiego pochodzenia. Kraków był miastem, w którym przyszły pisarz zamieszkał wraz z ojcem Apollem Korzeniowskim po powrocie z zesłania. Tutaj pobierał naukę i stąd wyruszył w świat. Po latach odwiedził je wraz z rodziną – było to w przededniu I wojny światowej - w sierpniu 1914 roku. Konferencję poświęconą twórczości pisarza organizuje Ośrodek Dokumentacji i Badania Twórczości Josepha Conrada UJ. Przebiegać ona będzie pod hasłem „Polskie zmagania z Conradem" Chcemy przypomnieć ewolucję, jaką przechodziła recepcja twórczości Conrada na przestrzeni dziesiątków lat w Polsce, zwrócić uwagę na to, jak kontekst historyczny i społeczno – polityczny wpływał na jej odbiór. Wątek ten wzbogacą wystąpienia conradystów z zagranicznych ośrodków badawczych – z Wielkiej Brytanii, Francji,Włoch i Bułgarii. Konferencja Conradowska wpisuje się w przypadające właśnie na rok 2014 obchody 650. rocznicy założenia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ośrodek Dokumentacji i Badania Twórczości Josepha Conrada UJ zajmuje się gromadzeniem dzieł Josepha Conrada oraz publikacji naukowych,dotyczących twórczości pisarza.Ponadto prowadzi działalność naukowo – badawczą patronując zebraniom naukowym conradystów, podczas których prezentowane są prace poświęcone róznym aspektorm pisarstwa Conrada. Wiele z nich jest później publikowanych w redagowanym przez Ośrodek piśmie UJ „Yearbook of Conrad Studies".