Sign up with email

Enter your email to create an account
GO BACK

Check your email

We sent you a link to sign in.BACK TO HOME PAGE

baseconnect

Rodzina ceniona i zagrożona Cover
Ico type event 1
Rodzina ceniona i zagrożona
Share on FB

Rodzina ceniona i zagrożona

Public:
przez BaseConnect news
Date:
02.06.15
Website:
upjp2.edu.pl
About:
Były przewodniczący Papieskiej Rady ds. Rodziny kard. Ennio Antonelli, w jednym z pierwszych swych wywiadów, mówił tak: „Dziś rodzina jest najwyższym ideałem docenianym także przez młodzież Europy; mówią o tym ostatnie sondaże. Jednocześnie jednak, z czego wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę, jest rzeczywistością przeżywającą kryzys i zagrożoną”. Wśród największych zagrożeń wskazywał na m.in. jedność, trwałość małżeństwa i zarazem przyjmowanie potomstwa przez rodziców. Wśród możliwości przezwyciężania niekorzystnej dla rodziny rzeczywistości, kard. Antonelli mówił tak: „Trzeba nauczyć się rezygnować z siebie, przezwyciężać własne skłonności, zrezygnować tylko z tego co korzystne, co daje przyjemność. A to jest trudne. Czyli jest pewna słabość, kruchość w samym człowieku. Ponadto w samym społeczeństwie panuje kultura nieprzychylna rodzinie, co więcej, istnieją pewne interesy, które prowokują ataki przeciwko rodzinie”. Celem konferencji „Rodzina ceniona i zagrożona” jest, z jednej strony przybliżenie wartości rodziny współczesnej, ale również określenie nowych niebezpieczeństw, jakie pojawiają się w życiu społecznym, politycznym, gospodarczym – w świecie „globalnej wioski”, synkretyzmu religijnego XXI wieku czy wyraźnej unifikacji w sferze normatywnej. Dlatego organizatorzy, uwzględniając interdyscyplinarność podjętej tematyki, zapraszają do wspólnej debaty familiologów, teologów, pracowników socjalnych, socjologów, pedagogów, psychologów, filozofów, ekonomistów oraz antropologów. Zachęcamy do nadsyłania propozycji wystąpień dotyczących między innymi następujących zagadnień: 1. Rodzina w tyglu wartości, 2. Kościół wobec wyzwań rodziny ponowoczesnej, 3. Działania profilaktycznne i wspierające rodzinę w sytuacji pojawiających się dysfunkcji.