Sign up with email

Enter your email to create an account
GO BACK

Check your email

We sent you a link to sign in.BACK TO HOME PAGE

baseconnect

Światy alternatywne Cover
Ico type event 1
Światy alternatywne
Share on FB

Światy alternatywne

Public:
przez BaseConnect news
Date:
10.01.15 until 11.01.15
Website:
www.uj.edu.pl
About:
Światy alternatywne, wieloświat, multiwersum - to koncepcja, która towarzyszy ludzkości już od czasów starożytnych. Pojawia się w religiach całego świata, w mechanice kwantowej, w popkulturze. Konferencja ma na celu pokazanie wielu różnych sposobów interpretacji i podejścia do uniwersów wirtualnych: multiwersum w nauce, sztuce, literaturze. Zapraszamy do eksplorowania światów alternatywnych… w tym naszym jednym, doczesnym wymiarze. Do nadsyłania referatów zapraszamy kulturoznawców, literaturoznawców, medioznawców, religioznawców, filozofów, psychologów, historyków, historyków sztuki, socjologów i wszystkich innych przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych zainteresowanych dyskusją na temat światów alternatywnych w kulturze. Proponowane tematy: światy alternatywne w literaturze i sztuce, religia i kultura światów alternatywnych, języki światów alternatywnych, geografia światów alternatywnych, sytuacje polityczne/geopolityczne światów alternatywnych, świat alternatywny jako przeciwieństwo/ucieczka od rzeczywistego, postapokaliptyczna przestroga, zróżnicowanie rasowe jako zróżnicowanie ludzkich charakterów, światy alternatywne: utopia czy antyutopia, pytanie o możliwości istnienia światów alternatywnych (zagadnienie z - pogranicza humanistyki i nauk ścisłych), światy alternatywne (SF) jako komentarz obecnej sytuacji społecznej/politycznej/gospodarczej Ziemi, historia pojęcia "Światów alternatywnych", ewolucja zjawiska, światy powstałe w wyniku alternatywnej wizji historii, fandom światów alternatywnych, światy alternatywne jako sposób ominięcia cenzury, podstawy konstruowania światów alternatywnych, światy alternatywne a świat rzeczywisty (relacja/współistnienie), światy wirtualne (gry komputerowe, life simulation games). Udział w konferencji jest bezpłatny. Planujemy także publikację najlepszych referatów w ramach magazynu antropologiczno-społeczno-kulturowego "Maska" (www.facebook.com/MASKAredakcja). Podstawą przyjęcia będzie jakość nadesłanego abstraktu oraz nowatorstwo prezentowanego zagadnienia. W przypadku pojawienia się kilku zbyt podobnych tematów, wybrany zostanie tylko jeden. Można nadesłać kilka propozycji, ale każdy referent będzie mógł przedstawić tylko jedną prezentację. Termin nadsyłania abstraktów mija 30 listopada 2014 (długość: 1100-1600 znaków). Czas wystąpienia to 15-20 minut. W zgłoszeniu prosimy zawrzeć również najważniejsze informacje o referencie (kierunek studiów i uczelnia, ewentualne doświadczenie w podobnych wydarzeniach itp.). Prosimy, aby referaty były wygłaszane, nie czytane. Uwaga: nie przyjmujemy abstraktów po upływie terminu zgłoszeń. Konferencja ma charakter otwarty. Zgłaszanie biernego uczestnictwa nie jest wymagane, dlatego zapraszamy wszystkich zainteresowanych.