Sign up with email

Enter your email to create an account
GO BACK

Check your email

We sent you a link to sign in.BACK TO HOME PAGE

baseconnect

TNT - Geriatric 2.0 Cover
Ico type event 1
TNT - Geriatric 2.0
Share on FB

TNT - Geriatric 2.0

Public:
przez BaseConnect news
Date:
14.11.14
Website:
www.uj.edu.pl
About:
Celem kursu jest szkolenie trenerów, głównie geriatrów, którzy będą później rozpowszechniać zdobytą wiedzę w wielu krajach Europy i świata, wdrażając nowe formy działalności edukacyjnej dotyczące odżywiania. Walka z niedożywieniem, poprawa świadomości odżywiania, zrozumienie głównej roli żywienia w procesie starzenia, wdrażanie ścieżek opieki żywieniowej, począwszy od interwencji żywieniowych, a kończąc na ocenie sukcesów takich praktyk klinicznych są głównym celem tej ważnej działalności dydaktycznej, koncentrującej się na procesie starzenia się ludzi i populacji. EUGMS jest organizacją współpracującą i koordynującą działalność krajowych medycznych towarzystw geriatrycznych w Unii Europejskiej oraz w Szwajcarii. Misją Towarzystwa jest rozwój geriatrii we wszystkich państwach członkowskich, postrzeganej jako niezależna specjalność medyczna, której celem jest opieka zdrowotna wszystkich ludzi starszych zmagających się z chorobami związanymi z wiekiem.