Sign up with email

Enter your email to create an account
GO BACK

Check your email

We sent you a link to sign in.BACK TO HOME PAGE

baseconnect

Uczelnia przeciw dyskryminacji Cover
Ico type event 1
Uczelnia przeciw dyskryminacji
Share on FB

Uczelnia przeciw dyskryminacji

Public:
przez BaseConnect news
Date:
04.12.14 until 05.12.14
Website:
www.bezpieczny-student.uj.edu.pl
About:
Konferencja odbędzie się w ramach międzynarodowej kampanii "16 dni akcji przeciwko przemocy" oraz Tygodnia Jakości Kształcenia. Współfinansowana jest ze środków projektu HaZarD (Harmonizacja zarządzania dydaktyką na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie) i adresowana jest do kadry zarządzającej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W pierwszym dniu obrad uznani eksperci z zakresu problematyki przeciwdziałania dyskryminacji spojrzą na poszczególne przesłanki nierównego traktowania z perspektywy szkół wyższych. Drugiego dnia natomiast odbędą się warsztaty antydyskryminacyjne i antymobbingowe. Warsztaty dostarczą przydatnej i dostosowanej do potrzeb praktyki uczelnianej wiedzy na temat źródeł dyskryminacji i mobbingu oraz skutecznego przeciwdziałania tym zjawiskom.