Sign up with email

Enter your email to create an account
GO BACK

Check your email

We sent you a link to sign in.BACK TO HOME PAGE

baseconnect

VII Bal Karnawałowy Politechniki Krakowskiej Cover
Ico type event 1
VII Bal Karnawałowy Politechniki Krakowskiej
Share on FB

VII Bal Karnawałowy Politechniki Krakowskiej

Public:
przez BaseConnect news
Date:
30.01.15
Website:
riad.usk.pk.edu.pl
About:
Tegoroczny VII Bal Karnawałowy Politechniki Krakowskiej jest wyjątkowy, bo odbywa się w roku jubileuszu 70-lecia uczelni. Mimo że to dopiero siódmy taki bal, to jego tradycja sięga przełomu lat 50. i 60. XX wieku. Bal to inicjatywa założonego w 1958 r. Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Krakowskiej. Bale stały się z biegiem lat okazją do spotkań środowiska politechnicznego, zarówno pracowników i studentów, jak i absolwentów. „Pierwsze bale odbywały się w różnych miejscach, dużym powodzeniem przez wiele lat cieszył się Dom Kolejarza przy ul. Filipa, ale równie znakomite wrażenie pozostawił Dom NOT-u (Naczelnej Organizacji Technicznej - przyp. red.) przy ul. Straszewskiego, jak również przestronne, wspaniałe pomieszczenia Kopalni Soli w Wieliczce. Były też bale na, wówczas nowo oddanej, stołówce Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej. Onegdaj bawiliśmy się również w Domu Studenckim przy ul. Bydgoskiej, jak też w Klubie ‘Kwadrat’ w Czyżynach” - wspomina Wojciech Rieger, obecny prezes Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Krakowskiej. Wprowadzenie stanu wojennego w 1981 r. przerwało tę tradycję na prawie 30 lat. Dopiero w roku 2008, na jubileusz 50-lecia SWPK, pomysł się odrodził i wówczas to odbył się bal PK, liczony jako pierwszy, po długiej przerwie. Od tego czasu staraniem SWPK organizowany jest już corocznie, pod patronatem rektora Politechniki Krakowskiej. W roku 2015 odbędzie się 31 stycznia w hotelu „Qubus”.