Sign up with email

Enter your email to create an account
GO BACK

Check your email

We sent you a link to sign in.BACK TO HOME PAGE

baseconnect

XI Międzynarodowa Olimpiada Geograficzna IGEO Cover
Ico type event 1
XI Międzynarodowa Olimpiada Geograficzna IGEO
Share on FB

XI Międzynarodowa Olimpiada Geograficzna IGEO

Public:
przez BaseConnect news
Date:
12.08.14
Website:
www.olimpiadageograficzna.edu.pl
About:
Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego oraz Polskie Towarzystwo Geograficzne (PTG) - Komitet Główny Olimpiady Geograficznej informują o organizacji XI Międzynarodowej Olimpiady Geograficznej (IGEO) w Krakowie, która odbędzie w dniach 12-18 sierpnia 2014 r. na terenie Uczelni przy ul. Podchorążych 2. Uczestnicy będą zakwaterowani w Akademickim Centrum Hotelowym „Za Kolumnami” (ul. Armii Krajowej 9). XI Międzynarodowa Olimpiada Geograficzna w 2014 r. będzie wydarzeniem o znacznie większym obszarze oddziaływania, aniżeli dotychczas organizowane zawody olimpijskie w Polsce. Przewidujemy, że w zawodach XI IGEO w Krakowie weźmie udział ok. 36 drużyn reprezentujących kraje ze wszystkich kontynentów świata, łącznie ok. 240 osób. W olimpiadzie mogą brać udział zawodnicy w wieku 16-19 lat, wyłonieni podczas krajowych olimpiad geograficznych. Każda drużyna składa się z czterech zawodników i dwóch opiekunów. Zawody Międzynarodowej Olimpiady Geograficznej składają się z trzech części: testu pisemnego (written response test), pracy w terenie (fieldwork) oraz quizu multimedialnego (multi-media test). Aktywność uczniów na olimpiadzie nie ogranicza się do samych zawodów. Przygotowują i przedstawiają „prezentację kulturalną” (Cultural function) własnego kraju oraz poster naukowy, który jest następnie publicznie prezentowany i dyskutowany. Zakończenie olimpiady i wręczenie złotych medali odbędzie się podczas uroczystości otwarcia konferencji Międzynarodowej Unii Geograficznej w Collegium Maximum UJ w Krakowie. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu kadry naukowej oraz powołanemu zespołowi ze strony PTG oraz Instytutu Geografii UP, doświadczeniu w organizacji olimpiad na różnych szczeblach, znajomości lokalnych uwarunkowań oraz dostępności do wysokiej jakości bazy dydaktycznej i lokalowej zainicjowano już działania zmierzające do realizacji Olimpiady. Powołano Instytutowy Zespół Organizacyjny XI Międzynarodowej Olimpiady Geograficznej Kraków 2014, którego kierownikiem jest prof. UP dr hab. Wiktor Osuch. Pełny skład osobowy Instytutowego Zespołu Organizacyjnego zamieszczono tutaj. Ze strony PTG - Komitetu Głównego Olimpiady przewodniczącym jest mgr Tomasz Sawicki. Honorowy patronat nad Olimpiadą przyjęli JM Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego – prof. Michał Śliwa oraz Prezydent Miasta Krakowa – prof. Jacek Majchrowski.