Sign up with email

Enter your email to create an account
GO BACK

Check your email

We sent you a link to sign in.BACK TO HOME PAGE

baseconnect

XXV Ogólnopolski Zjazd Historyków Prawa Cover
Ico type event 1
XXV Ogólnopolski Zjazd Historyków Prawa
Share on FB

XXV Ogólnopolski Zjazd Historyków Prawa

Public:
przez BaseConnect news
Date:
22.09.14
About:
Ze względu na przypadający w 2014 r. jubileusz 650-lecia założenia krakowskiego Uniwersytetu, w tym Wydziału Prawa i Administracji, tematem przewodnim Zjazdu będzie "Nauka i nauczanie prawa w przeszłości i współcześnie". Poświęcona mu będzie w szczególności sesja plenarna w pierwszym dniu obrad. Zgodnie z wieloletnią praktyką obrady będą toczyły się w kilku równoległych sekcjach tematycznych w zakresie podstawowych dyscyplin historyczno-prawnych: prawa rzymskiego, historii państwa i prawa polskiego, powszechnej historii państwa i prawa, historii doktryn politycznych i prawnych, historii administracji. Nad organizacją Zjazdu czuwa Komitet Naukowy, w skład którego wchodzą: prof. dr hab. Kazimierz Baran, ks. prof. Franciszek Longchamps de Bérier, prof. dr hab Dorota Malec, prof. dr hab. Wacław Uruszczak. Udział w Zjeździe zgłosiło przeszło 100 referentów z ośrodków naukowych w Polsce oraz 30 doktorantów, którzy będą mieli możliwość zaprezentowania swoich referatów podczas sesji posterowej.