Sign up with email

Enter your email to create an account
GO BACK

Check your email

We sent you a link to sign in.BACK TO HOME PAGE

baseconnect

Company
Selvita
Position
Biolog / Biotechnolog Starszy Naukowiec
Location
Kraków, Poland
Publication date
2014-10-24
Deadline
almost 4 years

Biolog / Biotechnolog Starszy Naukowiec

Selvita jest polską firmą badawczo-rozwojową z siedzibą w Krakowie. Zatrudniamy zespół wysokiej klasy specjalistów z obszaru medycyny, chemii, farmacji, biologii molekularnej, biotechnologii i informatyki. Misją Selvity jest dostarczanie kompleksowych rozwiązań dla jednostek badawczo-rozwojowych umożliwiających obniżenie kosztów wprowadzania innowacyjnych produktów na rynek.

Zadania
- odpowiedzialność za technologie laboratoryjne związane z farmakologiczną charakteryzacją przedklinicznych kandydatów na leki
- praca nad indywidualnymi projektami badawczymi oraz uczestnictwo w większych przedsięwzięciach  jako członek interdyscyplinarnego zespołu
- samodzielna praca laboratoryjna
- analizowanie wyników biologicznych i wyciąganie wniosków dotyczących ich aktywności
- projektowanie i przeprowadzanie eksperymentów z użyciem eukariotycznych linii komórkowych
- implementacja i optymalizacja nowych metod i protokołów badawczych w ramach bieżących potrzeb
- reprezentowanie firmy przed klientem zewnętrznym w zakresie potencjalnych/bieżących projektów
- udzielanie wsparcia merytorycznego pracownikom laboratorium

Wymagania
- wykształcenie wyższe lub doktorat z zakresu biologii komórki lub farmakologii
- co najmniej trzyletnie udokumentowane doświadczenie w rozwijaniu i zastosowaniu wyspecjalizowanych modeli in vivo i in vitro w projektach z dziedziny badań nad nowymi lekami w otoczeniu przemysłowym
- co najmniej dwuletnie doświadczenie w rozwijaniu i zastosowaniu modeli in vivo i in vitro chorób ośrodkowego układu nerwowego lub nowotworów
- udokumentowane doświadczenie we współpracy z badaczami akademickimi i firmami CRO
- znajomość modeli chorób OUN, celów biologicznych dla leków i powiązanych szlaków biochemicznych, najnowszych strategii farmakoterapii nowotworów lub wcześniejsze doświadczenie w biologii nowotworów
- udział w projektach badawczych związanych z chorobami OUN, nowotworami lub lekami przeciwzapalnymi
- zdolności organizacyjne pozwalające na zarządzanie dużymi ilościami danych, samodzielność i zdolność do nadzorowania pracy innych
- mile widziane doświadczenie w hodowlach komórkowychZapewniamy:
- ciekawą pracę w szybko rozwijającej się firmie biotechnologicznej
- stały rozwój zawodowy
- możliwość publikacji i kontynuacji kariery naukowej równolegle do zawodowej
- przyjazną atmosferę pracy
- atrakcyjne warunki zatrudnienia oraz opiekę medyczną

Prosimy o kliknięcie "Aplikuj" i przesyłanie pisemnych zgłoszeń, wpisując w temacie nr ref. 046BC rekrutacja.

Jednocześnie Selvita zastrzega sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami.

W CV prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji przez firmę Selvita S.A. (zgodnie z ustawą z dn. 28.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 833).